Защита на личните данни

Фирма УЗУНОВ АУТО ГРУП ЕООД, собственик на онлайн магазина Vrati.biz е регистриран в Комисията за защита на личните данни като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ. Вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер XXXX.